TITORÍA

EDUCACIÓN INFANTIL

Valorex


EDUCACIÓN PRIMARIA

Autonomía:

Material para o profesor Material para o alumno

Autoestima:

Actividade

Comunicación:

Material para o profesor  Material para o alumno

Escribir bien

Convivencia

           Programa de educación para a convivencia 


Educación en sentimentos
      DINÁMICAS DE GRUPO


ACTIVIDADES PARA TRABALLAR A CONVIVENCIA (1º a 4ª ESO)

TÉCNICAS DE ESTUDIO


MATERIAIS DO PROFESORADO

   TRABALLO COOPERATIVO

1ºESO:


CUESTIONARIO INICIAL E.S.O.

NORMAS DA CLASE

ELECCIÓN DE DELEGADO


SOCIOGRAMA

SOSTIBILIDADE. El ultimatum evolutivo


SER PERSOA E RELACIONARSE (Competencia Social de Manuel Segura)


INTEGRACIÓN DO GRUPO. COOPERACIÓN: 
                                                          debuxo compartido
                                                          puzzles cooperativos

APRENDER A PENSAR. INXENIO.

APRENDER A ESTUDIAR

TÉCNICAS DE LECTURA

ADESTRAMENTO DA VELOCIDADE LECTORA

TÉCNICAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

TRABALLO EN EQUIPO


 Técnicas de estudio

Como empecei o curso

REDES SOCIALES

CONVIVENCIA. Temos un problema.

"Sé legal en internet" (8 fichas (alumnos) para orientarles en el uso seguro de internet)
"Enséñales a ser legales en internet" (8 fichas (padres y profesores) para orientarles en el uso seguro de internet)


    Dinámica de grupos na aula para tratar a resolución de conflictos.
(Plan galego de  convivencia escolar)
------------------------------------------
¿Y tú, qué puedes hacer?

- Guía para alumnos de secundaria en formato PDF (530Kb). Pódelo imprimir e obterás un libro tamaño cuartilla de 11 páxinas en que se fala do maltrato entre iguais, dos dereitos das persoas, das responsabilidades e do que pasa cando estas non se asumen.

2ºESO

CUESTIONARIO INICIAL ESO

NORMAS DA CLASE

ELECCIÓN DE DELEGADO

SOCIOGRAMA

TÉCNICAS DE LECTURA

ADESTRAMENTO DA VELOCIDADE LECTORA

Aprende a usar a televisión


          Expedición al Kilimanjaro.Consensuar en grupo.


El gran dictador  Actividades
           O estrés ante os exames

 
          Actividades "Día da Paz"


          Asertividade


          Presión de grupo

         REDES SOCIALES

        LIBRO ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

"Sé legal en internet" (8 fichas para orientarles en el uso seguro de internet)
"Enséñales a ser legales en internet" (8 fichas (padres y profesores) para orientarles en el uso seguro de internet)

3ºESO

CUESTIONARIO INICIAL ESO

NORMAS DA CLASE

ELECCIÓN DE DELEGADO

SOCIOGRAMA

TÉCNICAS DE LECTURA

ADESTRAMENTO DA VELOCIDADE LECTORA

OBRADOIRO DE AUTOESTIMA

AUTOESTIMA

REDES SOCIALES

"Sé legal en internet" (8 fichas para orientarles en el uso seguro de internet)
"Enséñales a ser legales en internet" (8 fichas (padres y profesores) para orientarles en el uso seguro de internet)

4º ESO

CUESTIONARIO INICIAL ESO

NORMAS DA CLASE

ELECCIÓN DE DELEGADO

SOCIOGRAMA

TÉCNICAS DE LECTURA

ADESTRAMENTO DA VELOCIDADE LECTORAORIENTACIÓN ACADËMICA E PROFESIONAL

REDES SOCIALES

TRASTORNOS DA ALIMENTACIÓN

"Sé legal en internet" (8 fichas para orientarles en el uso seguro de internet)
"Enséñales a ser legales en internet" (8 fichas (padres y profesores) para orientarles en el uso seguro de internet)

MATERIAIS DO PROFESORADOVÍDEOS                          
    TRABALLO COOPERATIVO


STOP CONFLICTOS.Modificación conducta.